fbpx
 • Näkökulmia tapahtuman tuottamisesta: Haastattelussa Helsinki Pride- yhteisön toiminnanjohtaja Aaro Horsma

  Helsinki Pride

  Evenderi pääsi kurkkaamaan tätä nykyä yhden Suomen tunnetuimman tapahtuman, Helsinki Pride:n kulissien taakse! Tapahtumanjärjestäjän näkökulmasta heidän yhteistyökumppanuussuhteet ovat tasolla, jota moni muukin tapahtumanjärjestäjä tavoittelee. Lopussa tapahtuman tuotannosta vastaava Aaro Horsma kertoo jopa surullisen tarinan, joka antaa kuitenkin samalla merkityksen koko tapahtuman järjestämiselle jatkossakin.

  Mikä tapahtuma: Helsinki Pride -viikko

  Helsinki Pride on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma. Pride-viikko on tulvillaan sateenkaarevaa ohjelmaa: ajankohtaisiin aiheisiin pureutuvia luentoja ja keskustelutilaisuuksia, työpajoja, taidetta ja kulttuuria – sekä tietysti lukuisia juhlia, tansseja ja myöhään yöhön jatkuvia bileitä. Tapahtumia löytyy kaiken ikäisille. Lauantaina Helsinki Pride huipentuu Senaatintorilta starttaavaan Pride-kulkueeseen, josta jatketaan Puistojuhlaan ja myöhemmin illalla päätösbileisiin.

  Missä & milloin:  Helsinki 24.6.–30.6.2019.

  Järjestäjä: Helsinki Pride- yhteisö

  Haastateltava:  Aaro Horsma yhdistyksen toiminnanjohtaja, Helsinki Pride- tapahtuman vastaava tuottaja. Aaro on ollut Helsinki Pride- yhteisön toiminnanjohtajana vuodesta 2017.  Myös vuosina 2017 ja 2018 Aaro toimi  tapahtuman koordinaattoreiden työparina.

  Mistä tässä on oikein kyse? 

  Helsinki Pride tapahtuma tunnetaan parhaiten Pride kulkueesta, mutta se on lisäksi myös kaikkea muuta! Kokonaisen Pride viikon muodostaa kulkueen lisäksi Pride House ja Pride Space  sekä Nuorten Pride osuudet.

  Pride House toimii Pride-viikon sateenkaarevana kohtaamispaikkana ja tapahtumatilana, joka kokoaa samojen seinien sisälle keskustelutilaisuuksia, esityksiä, työpajoja ja runsaasti muuta ohjelmaa maanantaista perjantaihin. Vuonna 2019 virallinen Pride House sijaitsee Kansallismuseossa. Kansallismuseon museokaupassa sijaitsee myös Helsinki Priden infopiste ja Shop, josta löytyvät viralliset Pride-tuotteet.

  Uutena konseptina tänä vuonna on Pride Space -tilat. Pride Space -tilat ovat Priden yhteistyökumppaneiden tarjoamia maksuttomia tiloja ohjelmajärjestäjille. Vuoden 2019 Pride Space -tiloja ovat Kaupunginmuseo ja Luckan.

  Oma kokonaisuutensa on 13–29-vuotiaille suunnattu Nuorten Pride, joka valtaa toimintakeskus Hapen Sörnäisissä koko viikon ajaksi.

  Kurkataanpa hiukan Priden historiaan

  Juuret tapahtumalle ovat  mielenosoituksessa poliisin ratsiaa vastaan varhain aamulla 28. kesäkuuta 1969 Stonewall Inn -ravintolan luona New Yorkin Greenwich Villagenkaupunginosassa. Tästä tapahtumasta vuosi eteenpäin 28. kesäkuuta 1970 pidettiin ensimmäiset gay pride -marssit New Yorkissa ja Los Angelesissa mellakoiden vuosipäivän kunniaksi. Samantyyppisiä marsseja järjestettiin myös muissa kaupungeissa. Nykyisin pride-tapahtumia pidetään vuosittain ympäri maailmaa kesäkuun lopun tienoilla Stonewallin mellakoiden kunniaksi.

  Muualla maailmassa Pride- tapahtumat ovat olleet jo vuosien ajan tapahtumaviikkoja -tai jopa kuukausia. Suomessa tapahtuma oli pitkään vain yksi päiväinen.  Nykyisin Helsingissä Pride Helsinki kestää  nimenomaan viikon. Vuosina 1975-2000 tapahtuma kulki nimellä Vapautuspäivät ja vuosituhannen taitteesta se vakiinnutti nimensä Helsinki Pride:na. Helsinki Pride tapahtumaa järjestettiin aluksi vuorollaan eri kaupungeissa ja vuodesta 2006 alkaen tapahtuma otti vakiintuneesti paikkansa Helsingissä. Myös muissa kaupungeissa Pride- tapahtumia järjestetään yhä enenevissä määrin.

  Helsinki Pride on yksi yksi Euroopan suosituimmista Pride-tapahtumista

  Tapahtuma on kasvanut vuosi vuodelta yhä suuremmaksi. Viranomaisen antaman arvion mukaan, vuoden 2018 kävijämäärä oli n. 100 000 ihmistä ja se todella yllätti! Kävijämäärään on todennäköisesti vaikuttanut poliittinen kannanotto sekä yleisesti ihmisoikeusasioiden oleminen julkisuudessa ja keskusteluissa. Myös säällä on tapansa mukaan aina vaikutusta tapahtuman kävijämääriin.

  Arvio tämän vuoden kävijämääristä on 2018 vuoden tasolla, mutta tapahtumajärjestät toteavat olevansa tyytyväisiä jo puoleenkin edellisen vuoden kävijämääristä.

  Mitä tänä vuonna erityistä tapahtumassa tuotannollisesti?

  Tämä vuoden teemana on Liike. Aaro kuvailee teemaa niin, että  Liike ei ole pelkästään liikettä nyt, vaan se on myös historian muistamista ja tarinoita, hahmoja sekä roolimalleja. Nämä ovat nousseet esille niin järjestäjän kuin myös muidenkin jakamissa sisällöissä muun muassa sosiaalinen mediassa. Aaro ynnää, että historian kautta luodaan myös yhteenkuuluvuuden tunnetta.

  Toteutus yhdessä tiimin kanssa

  Vastaavan tuottajan lisäksi tapahtumassa työskentelee yhteensä 6  määräaikaisella sopimuksella olevaa projektityöntekijiää, joita ovat mm. tekninen tuottaja, ohjelmavastaava, kumppanuusvastaava, työryhmäjohtaja, koulutussuunnittelija sekä  n. 200 vapaaehtoista, joista myös osa vastaa isoista kokonaisuuksista.

  Osa projektityöntekijöistä aloitta työnsä jo syksyllä, osa keväällä.

  Tapahtuman kasvu ja kehittyminen nojaa pitkälti vastuuhenkilöihin sekä vapaaehtoisiin talkoolaisiin. Vaikka vakituisia työntekijöitä ei varsinaisesti Helsinki Pride- tapahtumalla ole, henkilöstökulut ovat silti satoja tuhansia euroja. Tästä huolimatta tavoitteena on yhä vahvistaa henkilöstöä, sillä vakiintuneella henkilöstömallilla tapahtuman tuottaminen ja kehittäminen olisi pitkässä juoksussa helpompaa.

  Rahoitus ja kustannukset

  Myös tuotantokulut ovat satoja tuhansia euroja, mutta siitäkin huolimatta julkista tukea tukea tapahtuma saa vain 13 000€. Suurimmat kustannukset tapahtumassa aiheutuvat henkilöstön lisäksi turvallisuudesta, siisteydestä ja teknisistä kustannuksista.  Tapahtuma rahoitetaan siis pääosin muilla kuin julkisen rahoituksen keinoin kuten “bileiden” tuotoilla ja tuotemyynnillä. Tärkeimmässä roolissa ovat kuitenkin tapahtuman yhteistyökumppanit. Vuonna 2018 tapahtuma tuotti tappiota, mutta tavoitteena olisi saada tapahtuma kannattavuus pohjalle, jotta tapahtuman tuloja voitaisiin ohjata myös itse Helsinki Pride- yhteisön tekemään tärkeään mm. turvapaikanhakijoiden ja sateenkaarinuorten parissa tehtävään sosiaali- ja nuorisotyöhön.

  Kumppanuudet

  Helsinki Pride- tapahtuman kumppaneina on yrityksiä, viranomaisia sekä muita järjestöjä ja liittoja. Myös kirkko toimii Pride tapahtuman kanssa yhteistyössä.

  Koska yritykset haluavat yhä enemmän kumppanuuksissaan painottaa yhteistä arvomaailmaa, myös kumppanien hankkiminen on helpottunut vuosien varrella. Arvoihin perustuva yhteistyökumppanuus on tutkitusti suotuisia yritysten imagolle ja myös viranomaistahoille.

  Koska Helsinki Pridella- on arvot ja imago, johon yritykset haluavat oman nimensä yhdistettävän, yritykset sitoutuvat yhteistyökumppanuuteen ehkä jopa “perus” tapahtumaa syvemmin. Kumppaneille järjestetään mm. Työpajoja, koulutuksia ja Working with Pride-kumppaniverkosto, jonka edustajat kokoontuvat neljä kertaa vuodessa yhteisiin teemapäiviin.

  Koska Pride tapahtuma perustuu nimenomaan arvoihin, on myös kumppanien valinnassa syytä olla tarkka. Pride organisaatio painottaa kumppanien valinnoissa sitä, että yhteistyön ja kumppanuuksien tulee olla vastavuoroista yhteistyötä ja aidosti halua olla yhdessä tekemässä muutosta. Helsinki Pride- yhteisön toiminnanjojtaja Aarolla näkeekin kumppanuuksissa runsaasti kehittämismahdollisuuksia niin koulutus- kuin vaikuttamistyön osalta.

  Milloin tuotanto aloitetaan?

  Tapahtuman tuotanto on oppimisprosessi ja seuraavan vuoden tapahtuman tuotanto aloitetaan jo ennen edellistä tapahtumaa. Nyt kun tapahtuma on kasvanut näihin mittakaavoihin, tapahtuman suunnittelu aloitetaan aktiivisesti heti edellisen tapahtuman jälkeen. Tällöin tulevan vuoden tapahtumalle luodaan raamit, teemat sekä neuvotellaan kumppanuuksista.

  Kiireisimmät viikot

  Kiireisimmät ajat tapahtuman parissa ovat huhti- touko- ja kesäkuu. Isoin työ on siinä, kun kaikki langat pitää kerätä kokoon ja palaset yhteen. Tapahtumakokonaisuus on valtava: 100 erilaista ohjelmaa, lupa-asiat, vapaaehtoisten kerääminen ja yritysyhteistyö kuviot pitävät kaikki projektityöntekijät ja vapaaehtoiset kiireisenä.

  Mitä tuottaja tekee tapahtuman aikana?

  Helsinki Priden tapahtuman aikana Aaron tehtävänkuva on laaja: työtehtäviin kuuluu kaikkea veden ja energiapatukoiden ostamisesta, vesilukon hakemisesta, haastattelujen antamiseen, viestintätehtäviin ja keskustelutilaisuuksiin osallistumiseen.

  Haluatko mainita jonkun seikan, joka on mennyt erityisen hyvin tai yllättänyt?

  -Yritysten vastuullisuusajattelu on yllättänyt positiivisesti. Kumppanitahot ovat hyvin erilaisia ja erikokoisia. Koulutuksia heille järjestettäessä on saanut positiivisesti yllättyä siitä, kuinka yritysten työntekijät ovat sitoutuneita ja vaikuttuneita Helsinki Priden työstä. Tämän tyyppiselle yhteistyölle on tarvetta, sillä näin saadaan aitoa dialogia ihmisoikeusasioiden parissa.

  Tiesitkö tätä?

  Helsinki Priden kustannukset pelkästään bajamajojen osalta ovat 20 000€.

  Mikä on ollut mieleenpainuvin kommellus tai muu seikka, jota on sattunut tuotannon aikana?

  “Muisto on parin vuoden takaa. Olin tulossa Pride bileistä kotiin rantaa pitkin pyöräillen. Vastaani käveli kaksi n. 30-40v vuotiasta miestä. He kävelivät rennosti käsi kädessä, mikä on muuten vielä nykyäänkin harvinaista nähdä Helsingin katukuvassa. Kun pariskunta huomasi minun lähestyvän, he irroittivat kätensä. Kun olin heidän ohittanut, käännyin katsomaan taakseni ja he olivat ottaneet toisiaan jälleen käsistä kiinni. Tässä hetkessä oli jotain surullista. Että minun olemassaolo sai ihmiset irroittamaan otteen toisesta. Työtä on vielä paljon tehtävänä.”

  – Aaro Horsma, Helsinki Pride- yhteisön toiminnanjohtaja ja Helsinki Pride- tapahtuman vastaava tuottaja

  Helsinki Pride               Aaro Horsma               Helsinki Pride