fbpx
 • Valon kaupunki Jyväskylä
  Valon kaupunki Jyväskylä

  Belenos Group  (Rami Saarikorpi)

  “ Valotapahtumat ja valotaide liikuttavat tänä päivänä ihmisiä Euroopassa enemmän kuin mitkään muut kulttuuritapahtumat, arvioi Jani Ruotsalainen Valon kaupunki tapahtumasta. Jyväskylän Valon kaupunki -tapahtuma kerää vuosittain yli 100 000 kävijää, mutta myös pitkällä tähtäimellä kaupunkivalaistuksen kehittämisellä on lisäksi suuri merkitys kaupunkiympäristön viihtyisyyteen ja se on myös samalla taloudellinen ympäristöteko. ”

   

  Mikä tapahtuma ja milloin?

  Valon kaupunki -tapahtuma, Jyväskylässä 26.-28.9.2019, vuosittain syksyllä iltojen pimetessä.

  Haastateltava?

  Jani Ruotsalainen (Janrest Consulting), Valon kaupunki -koordinaattori sekä Valon kaupunki -tapahtuman tuottaja.

  Mikä on Valon kaupunki -tapahtuma?

  Valon kaupunki on Jyväskylän kaupungin kehittämishanke ja pitkän tähtäimen prosessi. Valon kaupungin visiona on kehittää kaupunkivalaistusta ja olla edelläkävijänä uuden valaistustekniikan hyödyntämisessä. Valon kaupunki -tapahtuma on Suomen ensimmäinen kaupunkiympäristön valaistukseen keskittyvä tapahtuma, jossa tuodaan esille niin uusia kuin entisiäkin kaupunkiin rakennettuja pysyviä valaistuskohteita. Lisäväriä ohjelmaan tuovat erikseen pystytetyt, tapahtuman ajan esillä olevat koevalaistuskohteet ja valoinstallaatiot. Osana tapahtumaa järjestetään myös seminaari, joka kokoaa valaistusalan asiantuntijat keskustelemaan kaupunkivalaistuksesta. Kuntalaisille ja matkailijoille järjestetään runsaasti mielenkiintoisia oheistapahtumia, joissa voi oppia uusia asioita valosta ja kokea valon kiehtovan vaikutuksen. 

  Kaupunkivalaistuksen vaikutukset ovat merkittäviä; ne vaikuttavat turvallisuudentunteeseen, kaupunki koetaan esteettisempänä ja miellyttävämpänä liikkua sekä älykäs valon käyttö säästää energiaa.  Kaupunkivalaistuksen kehittämistoimilla saavutetaan Jyväskylässä vuosittain merkittäviä säästöjä. Kuntaliitosten myötä kasvanut kaupunki kuluttaa tänä päivänä vähemmän sähköä kaupunkivalaistukseen kuin 10 vuotta sitten kun Jyväskylä oli pinta-alaltaan ja asukasluvultaan lähes kolmanneksen pienempi.

   Jyväskylän Valon kaupunki -tapahtumaa onkin alettu alun perin järjestää enemmänkin kaupunkivalaistuksen kehittämisprosessin viestintävälineenä, jotta kiinteistöjen omistajat, päättäjät sekä kuntalaiset voivat tutustua kaupunkivalaistuksen kehittämisen tuloksiin tapahtuman keinoin. Vuosi vuodelta tapahtumasta on kuitenkin kehittynyt koko perheen kaupunkikulttuuritapahtuma. 

  Valotaidetta on helppo lähestyä, sillä on universaali kieli eikä sulje ketään pois sukupuoleen, ikään tai taustaan katsomatta. Tapahtumilla lisäksi on myös merkittävät vaikutukset kaupunkien matkailulle ja elinkeinoelämälle. Valonkaupunki tapahtuman tuottaja arvioikin, että valotaide liikuttaa Euroopassa tänä päivänä enemmän ihmisiä kuin mitkään muut kulttuuritapahtumat.  Arviolta 80% Euroopan valotapahtumista on syntynyt viimeisen viiden vuoden aikana.

  Tapahtuman järjestäjä?

  Tapahtuma toteutetaan Jyväskylän kaupungin, kiinteistöjen, yhteistyöyritysten, kaupunkilaisten, valaistusalan ammattilaisten, oppilaitosten, yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakenteen toimialan Liikenne- ja viheralueen vastuualue.

  Tapahtuman kävijämäärä?

  2018 kävijämäärä oli 109 000 kävijää, 2019 tavoite on 120 000 kävijää.

  Mistä lähtien tapahtumaa on järjestetty?

  Tänä syksynä järjestettävä tapahtuma on 14. valotapahtuma Jyväskylässä. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin vuonna 2003 nimellä Valo On Jyväskylässä, vuodesta 2010 lähtien vuosittain nimellä Valon kaupunki -tapahtuma. 

   Kauanko haastateltava on ollut tuottajana Valon kaupunki- tapahtumassa?

  Jani on ollut tapahtuman tuottajana 2004 vuodesta lähtien. Häneen otettiin yhteyttä ensimmäisen, vuonna 2003 järjestetyn PLDA:n koordinoiman workshopin jälkeen ja pyydettiin mukaan synnyttämään uudenlaista kaupunkitapahtumaa. Hänellä oli jo silloin merkittävää osaamista tapahtumatoiminnasta sekä matkailuelinkeinosta, joka on ollut suureksi avuksi tapahtumaa kehitettäessä.

  Milloin tuotanto aloitetaan ja mitä Janin rooliin kuuluu?

  Tuottajan silmät ja korvat ovat auki tapahtumatoiminnalle koko ajan, vuodenajasta tai paikasta riippumatta. Uusia yhteistyöavauksia niin valaistuskohteiden, taiteilijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa on ympäri vuoden. Keväällä valitaan mm. teoshaun avulla osa syksyn tapahtuman taiteilijoista ja teoksista sekä solmitaan yhteistyösopimuksia tapahtuman rahoittajien kanssa. Elokuussa alkaa käytännön tuotantotyö, josta kiire jatkuu aina marraskuulle asti. Janin työhön kuuluu niin markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus, kuin konkreettinen tekninen ja käytännön tuotantotyö valoteosten osalta. Konkreettisesti tapahtuma alkaa rakentumaan kaupunkikuvaan n. 1-2 viikkoa ennen tapahtumaa, itse artistit eli valotaiteilijat saapuvat paikalle noin viikkoa ennen. 

  Millainen työryhmä on tapahtuman takana?

  Työryhmä on pieni ja tehokas.Janin vastuulla on tapahtumasta merkittävä kokonaisuus ja paljon yksittäisiä työtehtäviä sekä vastuualueita. Janin työparina toimii hänen kollega valaistussuunnittelija Elisa Hillgen. Yhteistyö on tiivistä mm. kaupungin kulttuuritoimen ja liikuntapalveluiden toimijoiden kanssa. Apuna on luonnollisesti myös joukko Kaupunkirakenteen toimialan asiantuntijoita. Yleensä tapahtuman tuotannossa on apuna lisäksi yksi harjoittelija.

   Tapahtuman rahoitus ja kustannukset?

  Tapahtuman yhteistyökumppanit rahoittavat yli puolet tapahtuman vuosittaisista kustannuksista. Tapahtuman toteutus raamittuukin vuosittain näiden yhteistyökumppanuuksien perusteella. Ja tapahtuman kokonaiskustannukset vaihtelevat vuosittain n. 150 000-200 000€ välissä. 

  Kiireisimmät viikot tuotannossa?

  Kiireisimmät viikot ovat tapahtuman 6 edellistä viikkoa, jolloin kaikki markkinointiviestinnän, logistiikan sekä teknisen tuotannon prosessien deadlinet konkretisoituvat. Kiireisenä työaikana työtunteja kertyy reilusti yli 300 tuntia.

  Mitä tänä vuonna erityistä tapahtumassa tuotannollisesti?

  Tänä vuonna tapahtuma tarjoilee kolmen illan aikana lähes 90 yksittäistä valoteosta tai oheistapahtumaa. Uutuus tänä vuonna on teemallisen valoreitin toteuttaminen eli valoteoksistaja oheistapahtumakohteista toteutettiin vajaan neljän kilometrin reitti, jonka varrelle rakentuu merkittävä osa keskustan alueen teoksista ja tapahtumista.

  Mitä tapahtumatuottaja tekee, kun tapahtuma on käynnissä? 

  “Ratkoo ongelmia” -Jani kiteyttää vastauksen. Tapahtumatuottajan tärkeäksi ominaisuudeksi Jani mainitseekin sen, että tuottajan oltava nopea ratkomaan erilaisia, eteen tulevia ongelmia ja haasteita. Itse ei tarvitse välttämättä aina tietää vastausta, vaan riittää kun löytää oikean henkilön, jolta voi kysyä neuvoa. Välillä voi olla rauhallista, mutta ja tilanne voi muuttuakin hetkessä aivan toiseksi. 

  Vaikka Janin vastuukenttä on iso, ja tapahtumassa on myös paljon oheistapahtumien toteuttajia, joiden kanssa tehtävä yhteistyö on myös hänen vastuulla. Jani toimii myös mm. tapahtuman turvallisuuden sekä seurayhteistyön yhteyshenkilönä, pelkästään järjestyksenvalvojia sekä seuratyöntekijöitä tapahtumassa toimii lähes 200. Lisäksi käytännön tuotantotyön lisäksi Jani vastaa myös mediayhteyksistä eli antaa esimerkiksi haastatteluja tapahtuman aikana. Tapahtumassa Jani tekee myös tärkeää havainnointia yleisön kokemuksista: hän katsoo mistä ihmiset pitävät, mille lapset hymyilevät jne. Nämä ovat tärkeää kokemusta tapahtuman jatkosuunnittelulle.

  Mikä mieleenpainuva haaste on sattunut vuosien varrella?

  Jos kaikki rahdit tapahtumaan ympäri maailmaa tulevat ajoissa ilman ylimääräistä vaivaa tai ylimääräisiä kustannuksia, on todella ihme. Vuonna 2006 oli tapahtumaan tulossa rahtia Ranskasta, joka Janin täytyi selvittää perille. Taiteilija itse oli Australiassa, taiteilijan agentti New Yorkissa ja teknikko Prahassa. Useista yhteyshenkilöistä ja mantereen välisistä aikaeroista johtuen rahti saatiin lähtemään muutamia päiviä myöhässä. Paino oli kuitenkin merkitty väärin ja viimeinen laatikko ylitti painorajan eikä lähetystä saatu perille saakka sovitulla rahtisopimuksella. Rahdille jouduttiin tilaamaan uusi kuljetus ja se saapui kuitenkin perille tapahtumaa edeltävänä päivänä. 

  Jokin mielenkiintoinen yksityiskohta Valon kaupunki -tapahtumasta ja sen tuottamisesta? 

  • Jani tekee dokumentaatioiden sekä PR –videoiden kuvaussuunnitelmat itse sekä myös spiikkaa tapahtuman tv-mainokset.
  • Eräänä tapahtumapäivänä yhden liian pitkään kestäneen puhelun aikana oli tullut 36 uutta vastaamatonta puhelua. 
  • Viime vuonna kolmen tapahtumaillan aikana toteutui 36 000 ilmaisbussimatkaa (tapahtuman aikana ilmainen joukkoliikenne iltaisin klo 18-24).
  Valon kaupunki Jyväskylä

  Belenos Group (Rami Saarikorpi)

  Nexus 2017 / Daniel Besnyo, Unkari (Rami Saarikorpi)

  Valon kaupunki Jyväskylä

  Intrude 2016 / Amanda Parer, Australia (Jiri Halttunen)