fbpx
 • Evenderin tarina

  Mistä kaikki sai alkunsa?

  Me, eli tyypit Evenderin takaa, olemme itsekin tapahtuma-alan toimijoita.

  Emma Jäntti on juontaja, näyttelijä, esiintymisen monitaituri. Mervi Narisella on taas monipuolinen kokemus tapahtumatuotannosta ja erilaisten tapahtumien järjestämisen haasteista.

  Meillä on näkemystä tapahtuma-alaan niin sanotusti molemmilta puolilta pöytää; niin palveluntarjoajan kuin ostajan, eli asiakkaan puolelta. Ja siitähän se idea sitten sai alkunsa.

             

  Emma huomasi ystävä- ja tuttavapiiristään löytyvän useita tapahtuma-alan ammattilaisia, joilla oli haasteita oman osaamisen esille tuomisessa, tuotteistamisessa ja markkinoinnissa. Mervi puolestaan huomasi usein pähkäilevänsä toimijoiden löydettävyyden kanssa. Niinpä he kaksi löivät ideansa ja oivalluksensa samaan pöytään ja alkoivat synnyttämään ideaa uudesta tapahtuma-alan palvelusta.

  Yhteiset arvot ja asenteet tuntuivat kohtaavan ja yhteistuumin pohdittiin, mitä uudelta palvelulta halutaan; Oli selvää, että ME olemme tässä yhdessä – koko palvelun voima tulee yhteisön synnyttämästä synergiasta. Niinpä mielipiteitä ja näkemyksiä kyseltiin myös muilta. Useiden alan toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi oli saatava dataa; keväällä 2017 Emma teetti kulttuurituotannon opintojensa puitteissa kyselyn muille tapahtuma-alan palveluntarjoajille. Kyselyssä nousi esille samat asiat toisensa perään; tapahtuma-alan toimijat ovat hajallaan, näkyvyys on hankalaa ja yhteisön sekä toisiaan tukevan verkoston olemassaolo nähtiin tärkeänä. Palvelua lähdettiin hiomaan asiantuntijoiden avustuksella, kohti lopullista päämääräänsä. Syksyllä 2017 toteutettiin pilottiversio palvelusta tapahtuman järjestäjille ja niin muut tapahtuman järjestäjät pääsivät tuomaan esille kokemiaan puutteita alan toiminnassa. Monilla esille nousi sama teema; pienempiä ammattimaisia toimijoita olisi hieno löytää! Myös tapahtumien järjestäjät näkivät yhteisön olemassaolon tärkeänä.

  Niinpä yhdessä tapahtuma-alan palveluntarjoajien sekä tapahtuman järjestäjien kanssa syntyi Evenderi – uusi tapahtuma-alan heimo ja yhteismarkkinointi -palvelu.

   

  Kuinka saada koko Suomi haltuun? Entä missään ollaan tulevaisuudessa?

  Vaikka Suomi onkin pieni maa, mahtuu tänne monen monta toimijaa monelle eri alueelle. Koska halusimme varmistaa, että palvelusta aidosti löytyisi kattavasti toimijoita ympäri Suomea, päädyttiin siihen, että palvelua aletaan laittamaan kasaan alue kerrallaan, siis pala palalta. 

  Ja koska jostain on lähdettävä liikkeelle, aloitus kaupungiksi valikoitui Mervin kotikaupunki Kuopio ja sitä kautta Pohjois-Savo alueena. Siitä siirryttiinkin nopeasti Keski-Suomen alueelle, ja siitä jatkaa alue kerrallaan, kunnes koko Suomen tapahtuma-alan palveluntarjoajat on mukana Evenderi -heimossa. Tulevaisuudessa Evenderin toimintaa on mahdollistaa lajeentaa myös ulkomaille.

  Evenderi – Yhdessä parempien tapahtumien puolesta!